Door onze uitgebreide ervaring in ons vakgebied staan we onze klanten graag bij met de volgende diensten:


Technische bijstand

Elke dag zijn wij aan de slag in ons vakgebied en zijn we altijd op de hoogte van de geldende normeringen en regels. Met die kennis staan wij onze klanten graag bij om assistentie en advies te geven, wanneer ze het nodig hebben. 


Calculatie

Een ingewikkeld leidingtraject kan de dimensionering sterk beïnvloeden. Om onaangename verrassingen na de installatie van een schoorsteensysteem te vermijden is het noodzakelijk om tijdens de ontwerpfase de dimensionering correct uit te voeren. Met behulp van gespecialiseerde software en vakkennis helpen we u de juiste keuzes te maken.

Druktesten op schoorsteen- en ventilatiesystemen

Schoorsteen- en ventilatiesystemen moeten voldoen aan specifieke eisen inzake luchtdichtheid. Als eindklant betaal je immers voor een bepaalde dichtheidsklasse en heb je niet veel instrumenten om deze klasse te controleren gedurende de installatie of voor de oplevering. Met behulp van ons gamma drukcomputers kunnen we exact meten tot welke drukklasse de installatie behoort en op basis daarvan rapporteren.

Ook bij discussie tussen verschillende bouwactoren kan een druktest soelaas bieden. Meten is immers weten…

Plaatsbezoek met camera-inspectie en rapportering

Om problemen in kaart te brengen of het zoeken naar oplossingen kunnen we ter plaatse op de werf de schoorsteenschachten in kaart brengen. We inspecteren op eventuele anomalieën of gevaarlijke situaties. Aan de hand van deze inspectie maken we een uitgebreid rapport van de bestaande situatie en reiken we een aantal mogelijke oplossingen aan.