Technische Bijstand

Technische Bijstand

Wij staan u graag bij met onze uitgebreide ervaring

Via onze technische bijstand zorgen wij voor een volledige en nauwkeurige voorbereiding van jouw project. Ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij jouw project via onze onderstaande diensten.

Plaatsbezoek met camera-inspectie en rapportering

Om problemen in kaart te brengen of het zoeken naar oplossingen kunnen we ter plaatse op de werf de schoorsteenschachten in kaart brengen.
We inspecteren op eventuele anomalieën of gevaarlijke situaties. Aan de hand van deze inspectie maken we een uitgebreid rapport van de bestaande situatie en reiken we een aantal mogelijke oplossingen aan.

Calculatie

Hoogte schoorsteen meten? Gebouwen met meerdere verwarmingssystemen, zoals appartementen, hebben vaak een complex netwerk van rookkanalen. Wanneer u verantwoordelijk bent voor het ontwerp, onderhoud of de installatie van de verwarmingssystemen, laat u best voorafgaand de dimensies van de schoorsteen berekenen. 

Wij voeren een nauwgezette camera-inspectie uit en calculeren via gespecialiseerde software de beschikbare ruimte in de rookkanalen. Op die manier kunnen we haarfijn de afmetingen van de schoorsteenvoering bepalen.

Druktesten op schoorsteen- en ventilatiesystemen

Om een nieuw schoorsteen- of ventilatiesysteem correct te laten werken, moeten ze voldoen aan de juiste drukklasse. De luchtdichtheid van de kanalen bepaalt in grote mate het rendement van de systemen en beïnvloedt de luchtcirculatie en -kwaliteit.
Wij controleren voor de oplevering de luchtdichtheid via verscheidene druktesten. Na de metingen ontvangt u een omvattend rapport met onze bevindingen.

Plaatsbezoek met camera-inspectie en rapportering

Om problemen in kaart te brengen of het zoeken naar oplossingen kunnen we ter plaatse op de werf de schoorsteenschachten in kaart brengen.

We i
nspecteren op eventuele anomalieën of gevaarlijke situaties. Aan de hand van deze inspectie maken we een uitgebreid rapport van de bestaande situatie en reiken we een aantal mogelijke oplossingen aan.

Calculatie

Hoogte schoorsteen meten? Gebouwen met meerdere verwarmingssystemen, zoals appartementen, hebben vaak een complex netwerk van rookkanalen. Wanneer u verantwoordelijk bent voor het ontwerp, onderhoud of de installatie van de verwarmingssystemen, laat u best voorafgaand de dimensies van de schoorsteen berekenen. Wij voeren een nauwgezette camera-inspectie uit en calculeren via gespecialiseerde software de beschikbare ruimte in de rookkanalen. Op die manier kunnen we haarfijn de afmetingen van de schoorsteenvoering bepalen.

Druktesten op schoorsteen- en ventilatiesystemen

Om een nieuw schoorsteen- of ventilatiesysteem correct te laten werken, moeten ze voldoen aan de juiste drukklasse. De luchtdichtheid van de kanalen bepaalt in grote mate het rendement van de systemen en beïnvloedt de luchtcirculatie en -kwaliteit. Wij controleren voor de oplevering de luchtdichtheid via verscheidene druktesten. Na de metingen ontvangt u een omvattend rapport met onze bevindingen.